งดแจกถุงพลาสติก ช่วยสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือ
161 views
0
0
"ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผอ.โครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

“พลาสติก” เป็นตัวร้ายต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือ
งดแจกถุงพลาสติก ช่วยสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่

• การลดแจกถุงพลาสติก (Single-use plastic) ตามร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นแนวทางที่ดีที่ช่วยลดการใช้พลาสติก แต่ไม่ใช่แนวทางเดียวที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องขยะพลาสติก
• ปัญหาสำคัญของขยะพลาสติกคือ การจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง ทำอย่างไรให้เกิดการจัดขยะพลาสติกที่มีประสิทธิภาพและเกิดการหมุนเวียน
• จุดเริ่มต้นการคิดค้นพลาสติกก็เพื่อใช้ทดแทนกระดาษ ซึ่งใช้ซ้ำไม่ได้และลดการตัดต้นไม้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป คนกลับลืมจุดประสงค์เดิม ไม่ได้นำพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำ เมื่อรวมเข้ากับการบริหารจัดการขยะพลาสติกไม่ดี พลาสติกจึงกลายเป็นผู้ร้าย
• พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย พลาสติกมีประโยชน์มากในหลายอุตสาหกรรม นำมากลับมาใช้ใหม่ได้ แค่ต้องจัดการปลายทางให้ถูกต้อง
• ความท้าทายเรื่องการใช้พลาสติกต่อจากนี้ 1) การออกแบบและผลิตพลาสติกเพื่อให้แยกขยะง่ายขึ้น 2) ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในส่วนผู้ประกอบการ 3) ใช้พลาสติกเท่าที่จำเป็นในส่วนผู้บริโภค

รายการรอบตัวเรา
รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย