ปรัชญาการทำธุรกิจยุคโควิด-19 | เทรนด์ 3 ทัน ที่ธุรกิจต้องตามไปให้ทัน
168 views
0
0
"ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

• ปรัชญาการทำธุรกิจ: ทบทวนเพื่อมุ่งหน้าในยุคโควิด-19
• เทรนด์ 3 ทัน ที่ธุรกิจต้องตามไปให้ทัน [นาทีที่ 18]

ปรัชญาการทำธุรกิจ: ทบทวนเพื่อมุ่งหน้าในยุคโควิด-19

ช่วงโควิด ธุรกิจมุ่งแต่คิดเรื่องวันข้างหน้า อยากชวนเตะเบรกและหันกลับมาทบทวนตัวเองสักหน่อย เลียวหลังแลหน้าผ่านปรัชญาธุรกิจของ ดร.เทียม โชควัฒนา ทบทวนเพื่อมุ่งหน้าธุรกิจได้อย่างมั่นคง

• ปราดเปรียวอย่างเสือ สง่างามเหมือนมังกร
• มากคนมากวาสนา
• ชมเกิดจริงเป็นโทษ ติเกินเหตุเสียน้ำใจ
• จะให้ลูกน้องตัดสินใจ หัวหน้าต้องกล้ารับผิดชอบ
• ตักน้ำเต็มได้แค่ภาชนะบรรจุ

เทรนด์ 3 ทัน ที่ธุรกิจต้องตามไปให้ทัน [นาทีที่ 18]

เกิดโควิด พฤติกรรมลูกค้าก็เปลี่ยนไป สิ่งที่ธุรกิจต้องตามให้ "ทัน"

1. ทันใจ ธุรกิจต้องรู้ใจและเข้าใจลูกค้ารายบุคคลมากขึ้น สามารถตอบสนองด้วยสินค้าและบริการเฉพาะบุคคลได้ด้วย
2. ทันที ลูกค้าใจร้อนมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือธุรกิจต้องปรับทันทีเพื่อให้ทันเวลา
3. ทันสมัย มีเทคนิคการตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ช่วงโควิดเยอะ ธุรกิจต้องตามเทรนด์ให้ทัน
_____________________
รายการ innovative wisdom
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย