ผู้ป่วยโรคไต จะปลอดภัยจาก Covid-19 ได้อย่างไร
49 views
0
0
"ผู้ป่วยโรคไตสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไป"

ผู้ป่วยโรคไต นับว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำกว่าคนปกติ โดยเฉพาะผู้ป่วยไตเสื่อมเรื้อรัง โดยสามารถแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่มได้ดังนี้

1. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตล้มเหลว ต้องได้รับการฟอกเลือดที่ศูนย์ไตเทียม ทำให้ได้รับความเสี่ยงในการติดเชื้อมาก ประชาชนควรดูแลตัวเองเป็นพิเศษ ความสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือสม่ำเสมอ หากมีอาการควรตรวจคัดกรองผู้ป่วยก่อนทำการล้างไต
2. ผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง ไม่จำเป็นต้องมาล้างที่โรงพยาบาล
3. ผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต มีความเสี่ยงมากกว่า 2 กลุ่มแรก เนื่องจากต้องรับประทานยากดภูมิต้านทาน ทำให้ภูมิต้านทานแย่ลง จึงมีความเสี่ยงมาก หากไม่จำเป็นไม่ควรออกนอกบ้านเด็ดขาด
4. ผู้ป่วยไตเสื่อมเรื้อรัง สามารถดูแลตัวเองเหมือนประชาชนทั่วไป
.

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตอยู่ที่บ้าน ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยแอลกอฮอล์ และไม่ควรให้ผู้อื่นสัมผัสอุปกรณ์
- การรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคไต ควรควบคุมเรื่องเกลือที่ใส่ในอาหาร เมื่อผู้ป่วยรับประทานมากอาจเกิดอาการบวมน้ำได้ และควรดื่มน้ำให้เพียงพอ วันละ 6-8 แก้ว หากดื่มน้ำน้อยเกินไปอาจเกิดอาการไตวายเฉียบพลันได้
- หากจำเป็นต้องซื้อยาจากร้านขายยา ควรบอกโรคประจำตัวต่อเภสัชกรเสมอ และหลีกเลี่ยงยาที่มีผลต่อไต
.

สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นตัองเดินทางมาโรงพยาบาล ควรปฏิบัติตัว ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะ
2. ก่อนออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยเสมอ
3. ควรล้างมือด้วยสบู่อยู่เสมอ
4. ก่อนเข้ารับการล้างไต ต้องเข้ารับการคัดกรองผู้ป่วยว่ามีโอกาสติดเชื้อหรือไม่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้ป่วยท่านอื่น
.

ในภาวะวิกฤตโควิด-19 นี้ โรงพยาบาลมีการจัดเตียงให้ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร และบุคลากรได้รับการตรวจสอบว่าไม่มีความเสี่ยงในการติดโรค เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
.

---------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

ผู้ป่วยโรคไต จะปลอดภัยจาก Covid-19 ได้อย่างไร
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: นายแพทย์ปรัชญา พุมอุทัยวิรัตน์ แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์