เวลาออกอากาศ
โลโก้
ชื่อรายการ
06:00 - 07:00 น.
รายการเจาะข่าวเช้านี้
07:00 - 07:30 น.
ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
07:30 - 07:55 น.
รายการเจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)
07:55 - 08:00 น.
เพลงชาติ
08:00 - 08:05 น.
สารคดีคำพ่อสอน
08:05 - 08:55 น.
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์ โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ)
08:55 - 09:00 น.
รายการ News Connect
09:00 - 09:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
09:05 - 09:30 น.
รายการ Innovative Wisdom
09:30 - 09:55 น.
รายการเปิดโลกสื่อสาร
09:55 - 10:00 น.
สปอตเพื่อสังคม
10:00 - 10:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
10:05 - 10:30 น.
รายการเมืองบ้านย่านถิ่น
10:30 - 10:55 น.
รายการคลินิก 101.5
10:55 - 11:00 น.
สารคดีคำพ่อสอน
11:00 - 11:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 น.
รายการสโมสรคูณสุข
11:30 - 11:55 น.
รายการทัวร์ทางไทย
11:55 - 12:00 น.
รายการ News Connect
12:00 - 13:00 น.
รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน
13:00 - 13:55 น.
รายการเพลินเพลง
13:55 - 14:00 น.
สารคดีคำพ่อสอน
14:00 - 14:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
14:05 - 14:55 น.
รายการสุขกันเถอะเรา (ช่วงแรก)
14:55 - 15:00 น.
สปอตเพื่อสังคม
15:00 - 15:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
15:05 - 15:55 น.
รายการสุขกันเถอะเรา (ช่วงสอง)
15:55 - 16:00 น.
รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา
16:00 - 16:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 น.
รายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน
16:30 - 16:55 น.
รายการ English This Way
16:55 - 17:00 น.
รายการ News Connect
17:00 - 18:00 น.
รายการยิ้มแย้มแก้มใส
18:00 - 18:50 น.
รายการเพลินเพลง(Rerun)
18:50 - 19:00 น.
สรุปข่าวในรอบวัน
19:00 - 19:30 น.
ถ่ายทอดสดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19:30 - 20:15 น.
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
20:15 - 20:30 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 20:55 น.
รายการ Baka Club
20:55 - 21:00 น.
รายการวิทยาสามนาที
21:00 - 22:00 น.
รายการ Good Time
22:00 - 23:59 น.
รายการ Music Signature
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง