เวลาออกอากาศ
โลโก้
ชื่อรายการ
06:00 - 07:00 น.
รายการจุฬาวาทิต
07:00 - 07:30 น.
ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
07:30 - 07:55 น.
รายการดนตรีทิพย์
07:55 - 08:00 น.
สารคดีคำพ่อสอน
08:00 - 08:30 น.
รายการศาสน์สร้างสุข
08:30 - 08:55 น.
รายการพูดจาประสาช่าง (Rerun)
08:55 - 09:00 น.
รายการ News Connect
09:00 - 09:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
09:05 - 09:55 น.
รายการ Zoom สื่อ
09:55 - 10:00 น.
สปอตเพื่อสังคม
10:00 - 10:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
10:05 - 10:30 น.
รายการไทยศึกษา
10:30 - 10:55 น.
รายการรอบตัวเรา
10:55 - 11:00 น.
สารคดีคำพ่อสอน
11:00 - 11:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 น.
รายการนิติมิติ (Rerun)
11:30 - 11:55 น.
รายการจุฬาปริทรรศน์
11:55 - 12:00 น.
รายการ News Connect
12:00 - 12:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
12:05 - 12:30 น.
รายการ Biz Genius (Rerun)
12:30 - 12:55 น.
รายการคุยกับดนตรี
12:55 - 13:00 น.
รายการส่งต่อข้อคิด 101.5
13:00 - 13:30 น.
รายการอังกฤษครอบจักรวาล
13:30 - 13:55 น.
รายการสโมสรอาจารย์ สโมสรความคิด
13:55 - 14:00 น.
สารคดีคำพ่อสอน
14:00 - 14:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
14:05 - 14:55 น.
รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงแรก)
14:55 - 15:00 น.
สปอตเพื่อสังคม
15:00 - 15:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
15:05 - 15:55 น.
รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)
15:55 - 16:00 น.
รายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
16:00 - 16:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 น.
รายการ Idea Idol
16:30 - 16:55 น.
รายการพัฒนศึกษา พัฒนาประเทศ
16:55 - 17:00 น.
รายการ News Connect
17:00 - 18:00 น.
รายการหมุนตามโลก
18:00 - 19:00 น.
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (Rerun)
19:00 - 19:30 น.
ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19:30 - 20:15 น.
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
20:15 - 20:30 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 20:55 น.
รายการฟังด้วยใจ by Hearing Heart
20:55 - 21:00 น.
รายการวิทยาสามนาที
21:00 - 22:00 น.
รายการ Good Time
22:00 - 23:59 น.
รายการ Mellow Pop
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง