ตอนที่ 5 เทคโนโลยีที่ช่วยด้านการเรียนการสอน
76 views
0
0

โดย ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

แนะนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ การประชุมทางไกล ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทั้ง Echo360, e-Lecture, Blackboard Collaborate, MyCourseVille, Microsoft Teams