ตอนที่ 6 ดูแลสุขภาพจิตใจในภาวะ COVID-19
74 views
0
0

โดย ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับมือภาวะวิกฤตอย่างมีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง เตรียมสุขภาพจิตและการดำเนินชีวิตในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19