ตอนที่ 7 ไขปัญหาการเงินและการลงทุนในภาวะวิกฤต COVID-19
86 views
0
0

โดย ผศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวางแผนด้านการเงินในชีวิตประจำวัน รวมถึงการลงทุน หุ้น ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติ COVID-19