ตอนที่ 8 ออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันสู้ COVID-19
63 views
0
0

โดย ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การออกกำลังกายในภาวะวิกฤต COVID-19 เป็นสิ่งสำคัญ โดยสามารถเลือกออกกำลังกายทั้งในบ้านและนอกบ้าน แต่ต้องรักษาระยะห่าง Social Distancing เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและลดความเครียดจากภาวะวิกฤตด้วย