ตอนที่ 10 ดูแลสุขภาพตนเองในภาวะวิกฤต COVID-19
74 views
0
0

โดย อาจารย์ ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีนคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเจ็บป่วยเบื้องต้น ผู้ป่วยควรสังเกตอาการตนเองด้วยการทำแบบคัดกรองความเสี่ยง หากมีอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงสามารถใช้ยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการได้ และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันและทำลายไม่ให้เชื้อไวรัสสามารถเข้าสู่ร่างกายได้