ตอนที่ 1 แนวทางการควบควบคุมโรคอุบัติใหม่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
152 views
0
0

แนวทางการควบคุมโรคอุบัติใหม่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาตรการสำคัญ 4 ขั้นตอนคือ Test, Trace, Contact และ Isolate