ตอนที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการ CU V CARE
112 views
0
0

โครงการ CU V CARE เกิดขึ้นจากแนวคิดของทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมโยงการดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กับทางมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในช่วงที่การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทวีความรุนแรง และเตียงในโรงพยาบาลเริ่มไม่เพียงพอ