ตอนที่ 3 ระบบการทำงานของ CU V CARE
122 views
0
0

โครงการ CU V CARE เป็นระบบที่มีการจัดเตรียมทั้งสถานที่ และมีทีมจิตอาสาจากหลายฝ่ายในการทำหน้าที่ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยและผู้ที่มากักตัวตามแนวทางที่ถูกต้องทางการแพทย์