ตอนที่ 4 ระบบการทำงานของทีมแพทย์ศูนย์บริการสุขภาพ จุฬาฯ
119 views
0
0

ในช่วงที่การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทวีความรุนแรง ทีมแพทย์ของศูนย์บริการสุขภาพฯ ต้องทำหน้าที่ในการดูแลและประเมินความเสี่ยง การคัดกรองโรค ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลแล้ว และการส่งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงไปรักษาด้วย