ตอนที่ 5 แนวทางการดูแลตนเอง หลังกักตัวครบ 14 วัน
122 views
0
0

ผู้ที่มีความเสี่ยงในกรณีที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และได้มาเข้าพักกักตัวในโครงการ CU V CARE จนครบ 14 วันแล้ว ทางโครงการจะส่งทีมแพทย์มาประเมินและให้คำแนะนำรวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อกลับไปที่บ้าน