ตอนที่ 1 มาตรการและความพร้อมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับสถานการณ์ COVID 19
76 views
0
0

โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมาตรการและการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกัน COVID-19 ด้วยการออกแนวปฏิบัติ (Code of Practice) ในการจำกัดและติดตามบุคลากรที่จะเดินทางเข้าและออกต่างประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ส่งเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นิสิตยังสามารถเรียนได้ตามปกติแม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ