จุฬาฯ พร้อมรับมือวิกฤติโรคระบาด Covid-19

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมาตรการและการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกัน COVID-19 ด้วยการออกแนวปฏิบัติ (Code of Practice) ในการจำกัดและติดตามบุคลากรที่จะเดินทางเข้าและออกต่างประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ส่งเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นิสิตยังสามารถเรียนได้ตามปกติแม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ