รายการ SOเชี่ยว

เป็นรายการสาระความรู้ นำเสนอประเด็นของการ “รู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย” ในยุคปัจจุบัน โดยชี้ให้เห็นว่าประเด็นข่าวหรือเรื่องราวที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อสื่อโซเชียลมีเดียที่ทุกคนเสพอยู่นั้น มีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหน และตัวเราในฐานะผู้บริโภคจะมีวิธีรู้เท่าทันข่าวสารและข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้อย่างไร ติดตามได้จากนายโซเชี่ยวพร้อมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเด็นที่น่าสนใจ