รายการดนตรีคลาสสิก
วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 22.00-24.00 น.

รายการดนตรีคลาสสิกแต่ละคืนประกอบด้วยบทเพลงคลาสสิกไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมดนตรีตะวันตก และมีการบรรยายรายละเอียดของเพลงในแง่มุมต่างๆ เพื่อนำเข้าสู่บทเพลง

คืนวันอังคาร นำเสนอบทเพลงสำหรับเดี่ยวเครื่องดนตรี และการบรรเลงของวงดนตรีกลุ่มเล็ก (chamber music) เช่น piano sonata, violin sonata, string trio, string quartet ฯลฯ

คืนวันพฤหัสบดี นำเสนอรายการพิเศษประจำสัปดาห์ เช่น รายการระลึกถึงและเฉลิมฉลองให้นักประพันธ์เพลง ในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดของนักประพันธ์เพลงท่านนั้นๆ นอกจากนี้ยังเสนอรายการพิเศษในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ เช่น water music, mountain music, bird songs, mysterious galaxy & universe ฯลฯ

คืนวันอาทิตย์ นำเสนอบทประพันธ์เพลงขับร้องเป็นหลัก เช่น เพลงเด่นพร้อมเรื่องราวของละครอุปรากร (opera), เพลงขับร้องทางศาสนา (oratorio, missa, cantata) และเพลงขับร้องประสานเสียง (choral music)
______________________

ประวัติรายการดนตรีคลาสสิก

รายการดนตรีคลาสสิกของสถานีวิทยุจุฬาฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาประมาณ 50 ปี โดยเริ่มออกอากาศหลังจากสถานีวิทยุจุฬาฯ ก่อตั้งได้ไม่นาน (สถานีวิทยุจุฬาฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508)

ผู้จัดทำรายการระยะแรกคือ คณาจารย์จุฬาฯ และอาจารย์ดนตรีที่มีใจรักในดนตรีคลาสสิก อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.กำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ศาสตราจารย์ไขแสง ศุขวัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัยสารท สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และอาจารย์ปิยะพันธ์ สนิทวงศ์ (ศิลปินแห่งชาติ)

ปี พ.ศ. 2511 อาจารย์ชัชวาลย์ ทาสุคนธ์ และ อาจารย์สมโภช รอดบุญ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานีฯ ได้รับช่วงดำเนินการต่อมา ในปี พ.ศ. 2531 อาจารย์สมโภช ถึงแก่กรรม ทางสถานีได้ดำเนินการต่อมาโดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านของจุฬาฯ

ปี พ.ศ. 2533 สีส้ม เอี่ยมสรรพางค์ และ สดับพิณ รัตนเรือง รับช่วงดำเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2538 ทางรายการได้ออกจุลสาร Music of the Masters และเปิดรับสมาชิกรายการ ปัจจุบัน เนื้อหาของจุลสาร (ประกอบด้วยรายการเพลงแต่ละคืน บทความดนตรีและเกร็ดความรู้ดนตรีที่น่าสนใจ) ได้เปลี่ยนมานำเสนอบน platform online เพื่อให้สะดวกและเข้าถึงผู้อ่านและผู้ฟังได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการลดการใช้กระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ดำเนินรายการ
อ.สีส้ม เอี่ยมสรรพางค์

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ

สดับพิณ รัตนเรือง

ผู้เชี่ยวชาญดนตรีคลาสสิก

ถวายชัยคีตมหาราชา
1 ตุลาคม 2563
338 views
บทเพลงแห่งท้องทะเล
ปีนี้แล้งมาก น้ำขาดแคลน ทั้งน้ำจากฟากฟ้าและน้ำที่เก็บสะสมอยู่ใต้ดิน ก่อให้เกิดเป็นความร้อนแล้ง ซึ่งคงจะทวีขึ้นเป็นลำดับทุกปี ทว่าขณะที่น้ำบนพื้นดินและใต้ดินขาดแคลน น้ำในท้องทะเลและมหาสมุทรกลับมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกละลายในอัตราที่น่าหวั่นวิตกยิ่งนัก ความวิปริตแปรปรวนเหล่านี้เกิดจากวงจรธรรมชาติของพื้นพิภพที่สัมพันธ์กับจักรวาล แต่ที่สำคัญยิ่งคือ เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ จากการพัฒนาสังคมที่นำทางด้วย โลภะ โทสะ และโมหะ ผลหายนะจึงกำลังปรากฏให้ประจักษ์ดังที่เราท่านเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน พวกเราก็ต้องช่วยกันตัดทอนพฤติกรรมร้ายๆเพื่อชะลอหายนะ โดยการปลูกต้นไม้กันแยะๆ ซื้อของกันให้น้อยๆ สงบจิตสงบใจให้นิ่งๆและพอเพียง และแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อธรรมชาติด้วยความจริงใจ
5 สิงหาคม 2562
1634 views
สตาบาท มาแตร์ (Stabat Mater)
1 มิถุนายน 2562
589 views
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง