คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
วันพุธ 8.05-8.55 น.

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวโยงกับความเป็นไปทางเศรษฐกิจ
รายการพินิจเศรษฐกิจ ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์ โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
15 กันยายน 2564
10 views
0
0
COVID-19, Youth Employment and Informal Work
11 สิงหาคม 2564
45 views
Social media กับสุขภาพจิต
14 กรกฎาคม 2564
159 views
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง