รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.05-8.55 น.

รู้เท่าทันเศรษฐกิจ เกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัว ติดตามเรื่องเด่น เปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง

วันจันทร์ วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลก โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

วันอังคาร เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไป โดย TDRI

วันพุธ คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์ โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัส พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัล โดย คุณณัฐพัชร์ วงศ์เหรียญทอง จาก www.nuttaputch.com

ผู้ดำเนินรายการ
โสภิต หวังวิวัฒนา

ผู้จัดรายการจากภายนอก

ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ผู้จัดรายการจากภายนอก

ภาวิณี โตตะเคียน

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ

คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

ผู้จัดรายการจากภายนอก

รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
26 ธันวาคม 2562
459 views
0
0
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง