รายการเปิดโลกเศรษฐกิจ
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-13.55 น.

นำเสนอข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาค วิเคราะห์แนวโน้มทิศทาง เศรษฐกิจ ปัญหาคุณภาพชีวิตทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ปิยาณี ตั้งทองทวี

ผู้จัดรายการจากภายนอก