รายการ Hello Social
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-9.55 น.

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรู้เท่าทันโลกแห่งเทคโนโลยี Social Media ทั้ง Application Feature ใหม่ ๆ แนวคิด และมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้อยู่บนโลก Social ได้อย่างไม่ตกเทรนด์ และเห็นถึงประสิทธิภาพของสื่อประเภทนี้ การนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ทั้งการทำงาน การศึกษา การหาความรู้ และการเป็นสื่อมวลชน เน้นทั้งการรู้ทันเทคโนโลยีและรู้เท่าทันสื่อ ให้สามารถตั้งรับผลกระทบที่เกิดขึ้น และสามารถรุกนำไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตได้ ผ่านการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อใหม่

ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ

กนกวรรณ จักรวิเชียร

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง