รายการ Idea Idol
ทุกวันเสาร์ เวลา 19.45-20.30 น.

สัมภาษณ์บุคคลต้นแบบ ผู้มีชื่อเสียงด้านต่าง ๆ หลากวัย หลายอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองการใช้ชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ฟัง เพื่อให้กลุ่มคนฟังที่เน้นวัยรุ่น เกิดการรับรู้และมีแนวทางการใช้ชีวิตได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน

ผู้ดำเนินรายการ
พิมพ์ลภัส โยวะผุย

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Program.php on line 260
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง