รายการ Idea Idol
ทุกวันเสาร์ เวลา 19.45-20.30 น.

สัมภาษณ์บุคคลต้นแบบ ผู้มีชื่อเสียงด้านต่าง ๆ หลากวัย หลายอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองการใช้ชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ฟัง เพื่อให้กลุ่มคนฟังที่เน้นวัยรุ่น เกิดการรับรู้และมีแนวทางการใช้ชีวิตได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน

ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ