รายการ Insight Now
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.

รายการสนทนาธุรกิจ ได้แง่คิดและมุมมองที่แตกต่างจากผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
โดย สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ Insight Now
28 ธันวาคม 2562
64 views
0
0
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง