รายการ Just Jazz
ทุกวันเสาร์ เวลา 14.05-14.55 น.

เพลงแนว Jazz สลับกับเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับบทเพลง ทั้งศิลปิน ดนตรี เนื้อหา

ผู้ดำเนินรายการ
อ.สีส้ม เอี่ยมสรรพางค์

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ