รายการ News Connect
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.55-9.00 น., 11.55-12.00 น. และ 16.55-17.00 น.

นำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ เพื่อแจ้งให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ

ผู้ดำเนินรายการ
พิมพ์ลภัส โยวะผุย

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ