รายการเจาะข่าวเช้านี้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 6.00-7.55 น.

สรุปข่าวเด่นประเด็นดัง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬา และต่างประเทศ ในมิติที่ลึก รอบด้าน และตรงประเด็น และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข่าว แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

ช่วง รายงานข่าว เวลา 6.00-6.30 น. นำเสนอการเล่าข่าว และรายงานข่าวสารในประเด็นสำคัญรอบวันที่ผ่านมา

ช่วง Voice of America เวลา 6.30-7.00 น. ถ่ายทอดเสียงสดจากสถานีวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America) หรือ VOA ในภาคภาษาไทย โดยนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ และประเทศต่างๆ รอบโลก

ช่วง วิเคราะห์เจาะลึก เวลา 7.30-7.55 น. นำเสนอการสัมภาษณ์แหล่งข่าว ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าวที่นำเสนอ และประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของผู้ฟัง

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี

ผู้จัดรายการจากภายนอก


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Program.php on line 260
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง