CU FM News

ข่าวต้นชั่วโมง สรุปข่าวในรอบวัน ข่าวในพระราชสำนัก โดยทีมข่าว สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย