รายการการเมืองเรื่องน่ารู้
ทุกวันเสาร์ เวลา 6.00-7.00 น.

วิเคราะห์สถานการณ์การเมือง ผ่านมุมมองของนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะเป็นการให้มุมมอง และเพิ่มแนวคิดทางการเมืองบนหลักวิชาการให้กับผู้ฟัง

ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ตระกูล มีชัย

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการการเมืองเรื่องน่ารู้
28 กันยายน 2562
24 views
0
0
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง