สารคดีสถานีปิโตร 4.0
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.55-13.00 น.

สารคดีเกี่ยวกับความรู้ด้านปิโตรเลียมและพอลลิเมอร์

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.นิธิดา นาคะปรีชา

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย