รายการ Sci Find
ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30-16.55 น.

นำเสนอข้อมูล เกร็ดความรู้ ประเด็นเด่นทางสังคม และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ทันสมัย อยู่ในกระแสสังคม และเป็นข้อถกเถียงของประชาชน โดยยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพูดคุยผ่านมุมมองนักวิทยาศาสตร์ ให้เข้าใจในเหตุผลและสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง