รายการสุขกันเถอะเรา
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.05-15.55 น.

เพลงแนวลูกกรุง สลับกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับบทเพลง ทั้งศิลปิน ดนตรี เนื้อหา ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับบทเพลง

ผู้ดำเนินรายการ
ดารณี มณีดิษฐ์

ผู้จัดรายการจากภายนอก