รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า
ทุกวันเสาร์ เวลา 16.05-16.55 น.

เพลงไทยเดิม บรรเลงดนตรีไทย สลับกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับบทเพลง ทั้งศิลปิน ดนตรี เนื้อหา ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับบทเพลง

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)

อ.กรรชิต จิตระทาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม