รายการ We are Asean+
ทุกวันอังคาร เวลา 16.30-16.55 น.

เกร็ดความรู้ความเคลื่อนไหวในอาเซียนทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนประเทศคู่ค้าของอาเซียน เช่น อินเดีย จีน เกาหลี เป็นต้น นำเสนอผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันผสมกับองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนและเศรษฐกิจ

ผู้ดำเนินรายการ
ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง