รายการ Zoom สื่อ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.05-9.55 น.

ชวนซูมปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านเลนส์ของสื่อ และซูมพลังสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมของคนรุ่นใหม่
โดย ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ Zoom สื่อ
5 กันยายน 2564
ส่งท้าย Pride Month
27 มิถุนายน 2564
106 views
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง