26
สิงหาคม
2023
รายการคุยกับเด็กจุฬาฯ
เวลา 18:00 - 18:50 น.
สรุปข่าวในรอบวัน
เวลา 18:50 - 19:00 น.