Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Radio-Live.php on line 100
(หากพบปัญหาในการรับฟังออนไลน์ กรุณาคลิ้กที่นี่ เพื่อรับฟังผ่าน server สำรอง)
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 11:36 น.
รายการจุฬาปริทรรศน์
เวลา 11:30 - 11:55 น.
รายการ News Connect
เวลา 11:55 - 12:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 12:00 - 12:05 น.
รายการจับกระแสข่าว
เวลา 12:05 - 12:30 น.
รายการคุยกับดนตรี
เวลา 12:30 - 12:55 น.
รายการส่งต่อข้อคิด 101.5
เวลา 12:55 - 13:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 13:00 - 13:05 น.
รายการอังกฤษครอบจักรวาล
เวลา 13:05 - 13:30 น.
รายการสโมสรอาจารย์ สโมสรความคิด
เวลา 13:30 - 13:55 น.
สารคดีคำพ่อสอน
เวลา 13:55 - 14:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 14:00 - 14:05 น.
รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงแรก)
เวลา 14:05 - 14:55 น.
สปอตเพื่อสังคม
เวลา 14:55 - 15:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 15:00 - 15:05 น.
รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)
เวลา 15:05 - 15:55 น.
รายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
เวลา 15:55 - 16:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 16:00 - 16:05 น.
รายการ Idea Idol
เวลา 16:05 - 16:30 น.
รายการพัฒนศึกษา พัฒนาประเทศ
เวลา 16:30 - 16:55 น.
รายการ News Connect
เวลา 16:55 - 17:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 17:00 - 17:05 น.
รายการหมุนตามโลก
เวลา 17:05 - 18:00 น.
รายการ Weekend Concert
เวลา 18:00 - 18:50 น.
สรุปข่าวในรอบวัน
เวลา 18:50 - 19:00 น.
ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เวลา 19:00 - 19:30 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
เวลา 19:30 - 19:45 น.
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
เวลา 19:45 - 20:30 น.
รายการ Baka Club
เวลา 20:30 - 20:55 น.
รายการวิทยาสามนาที
เวลา 20:55 - 21:00 น.
รายการ Good Time
เวลา 21:00 - 22:00 น.
รายการ Classical Music
เวลา 22:00 - 23:59 น.