ENVI MISSION ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ
ENVI MISSION ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ

กิจกรรม workshop อบรมเชิงปฏิบัติการ “ENVI MISSION ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน” วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ Envmission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 3
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ Envmission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 3

ทีมที่ผ่านการคัดเลือก“ENVI MISSION ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน” โดยไม่ได้เรียงลำดับคะแนน

งานแถลงข่าวโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”
งานแถลงข่าวโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”

วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับสถานีวิทยุจุฬาฯ จัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”

ขอเชิญน้องๆ เยาวชนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในโครงการ ENVI MISSION: ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปีที่ 3
ขอเชิญน้องๆ เยาวชนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในโครงการ ENVI MISSION: ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3

ขอเชิญน้องๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในโครงการ ENVIMISSION: ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ” มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังคงรักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุจุฬาฯ เข้าพบกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท
กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุจุฬาฯ เข้าพบกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท

กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบ รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)

ประกาศผล 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประกาศผล 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม

"ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน Waste a moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ โดยไม่ได้เรียงลำดับคะแนน"

ลงทะเบียนฟรี  Update TCAS 65 กับ โครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour ภูมิภาค
ลงทะเบียนฟรี Update TCAS 65 กับ โครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour ภูมิภาค "New normal"

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย Chula Radio plus ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.ในพื้นที่ ) และ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขชายแดนใต้ จัดโครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour ภูมิกาค New normal

New normal วิถีใหม่ของภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2
New normal วิถีใหม่ของภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2

New normal วิถีใหม่ของภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 Waste a moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ น้องๆ 34 ทีม 170 คน จากทุกภูมิภาค ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Design Thinking ที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาโครงการ


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 122

(Live) ถ่ายทอดสดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย