โครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School  Tour”จ.สระบุรี
โครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour”จ.สระบุรี

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี จัดโครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour”จ.สระบุรี

ผลการนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ (Final Pitching) โครงการ
Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”
ผลการนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ (Final Pitching) โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”

9 กันยายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ (Final Pitching) ภายใต้โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน” ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการปกิณกะอินเดีย และรายการยิ้มแย้มแก้มใส ได้รับประกาศนียบัตร จากโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รายการปกิณกะอินเดีย และรายการยิ้มแย้มแก้มใส ได้รับประกาศนียบัตร จากโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมอบประกาศนียบัตรโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร

ประกาศผล 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  โครงการ ENVI MISSION
ประกาศผล 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการ ENVI MISSION

ประกาศผล 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการ ENVI MISSION : ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประกาศผลเยาวชนรุ่นใหม่โชว์ไอเดีย “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม”
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลเยาวชนรุ่นใหม่โชว์ไอเดีย “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลเยาวชนรุ่นใหม่โชว์ไอเดีย “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม” แนวคิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน รักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ด้านกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมนำผลงานผู้ชนะเลิศไปใช้เชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือโครงการชุมชนจริง ต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ENVI MISSION ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ
ENVI MISSION ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ

กิจกรรม workshop อบรมเชิงปฏิบัติการ “ENVI MISSION ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน” วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ Envmission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 3
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ Envmission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 3

ทีมที่ผ่านการคัดเลือก“ENVI MISSION ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน” โดยไม่ได้เรียงลำดับคะแนน

งานแถลงข่าวโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”
งานแถลงข่าวโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”

วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับสถานีวิทยุจุฬาฯ จัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”

ขอเชิญน้องๆ เยาวชนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในโครงการ ENVI MISSION: ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปีที่ 3
ขอเชิญน้องๆ เยาวชนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในโครงการ ENVI MISSION: ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3

ขอเชิญน้องๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในโครงการ ENVIMISSION: ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ” มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังคงรักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุจุฬาฯ เข้าพบกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท
กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุจุฬาฯ เข้าพบกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท

กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบ รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175