ประกาศผล 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมของทางสถานี

ประกาศผล 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม

การตัดสินรอบ Pitching Envi mission ปีที่ 2
• นำเสนอทีมละ 5 นาที + ถาม/ตอบ 3 นาที (รวม 8 นาที)
• Slide ในการนำเสนอต้องไม่เกิน 4 แผ่น (สามารถใช้สื่ออื่นประกอบได้ ภายในการนำเสนอ 5 นาที)

เกณฑ์การตัดสิน รอบ Pitching (50 คะแนน)
• การนำเสนอ 10 คะแนน (สื่อสารเข้าใจ, ทันเวลา/พูดครบ, รูปแบบน่าสนใจ, ความเชื่อมโยงของเนื้อหาทั้งหมด)
• การดำเนินงาน 10 คะแนน (ถูกต้องตามหลักวิชาการ, ความริเริ่ม/สร้างสรรค์)
• ผลของโครงการ 10 คะแนน (สร้าง impact, มีโอกาสต่อยอด)
• การสร้างการมีส่วนร่วมของโครงการ 10 คะแนน
• ถาม-ตอบ 10 คะแนน (ความชัดเจน ตรงประเด็นและความมั่นใจในการตอบคำถาม)

การประกวด Popular Vote
ทีมงานจะทยอยลงคลิป VDO ที่แต่ละทีมส่งมาในเพจ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องของเรา ในวันที่ 2-3 กันยายน 2564
คะแนนนับจากยอด like + share สิ้นสุดการนับคะแนน สี่ทุ่มวันที่ 10 กันยายน 2564

ประชาชนทั่วไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันนำเสนอผ่านทาง www.facebook.com/curadio ตลอดงาน ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://curadio.chula.ac.th


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom