ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ

- กิจกรรมของทางสถานี

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกทีมที่ได้รับรางวัลจาก การนำเสนอผลงาน โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่2
: Waste a moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ
จากผลงาน 180 ทีม น้องๆสามารถพัฒนาโครงงานจนได้รับรางวัล ที่มีนวัตกรรม นำไปใช้ได้จริง น้องๆจะได้รับ โล่ เงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชนะเลิศ
ทีม Trashlar รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ทีม PD กศน.ปลวกแดง จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทีมเสือซุ่มคงกระพันธ์ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ทีม Trashy Point รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพ
ทีม 2GK รร.วิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
รางวัล Popular Vote
ทีม Rikayaaaaa รร.อัสสัมชัญ ศรีราชา จ.ชลบุรี
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆค่ะ
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ภารกิจ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอสซีจี (SCG)
บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด
บริษัท PTT global chemical จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าจำกัด (มหาชน)
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
สนับสนุนภารกิจ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย Chula Radio Plus และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#ChulaRadioPlus #Chula #Envimission


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเปิดโลกสื่อสาร