ครบรอบ 56 ปี Chula Radio Plus

- กิจกรรมของทางสถานี

ครบรอบ 56 ปี Chula Radio Plus

ข้อความ**

เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปีสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM101.5 MHz. Chula Radio Plus เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายหน่วยงานที่มาร่วมแสดงความยินดี อาทิ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ยังคงยึดมั่นในการสื่อสารองค์ความรู้ที่หลากหลายจากคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และร่วมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต สานสรรค์สังคมปัญญาให้กับสาธารณชน และพัฒนาสู่แพลตฟอร์มที่มากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นพลเมืองยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

Synergy for a Smart SocietyNotice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) ข่าวต้นชั่วโมง