กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุจุฬาฯ เข้าพบกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท

- กิจกรรมของทางสถานี

กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุจุฬาฯ เข้าพบกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท

นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าพบ รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เพื่อสวัสดีปีใหม่ และปรึกษาหารือถึงความร่วมมือ
การผลิตสื่อเป็นองค์ความรู้ด้านต่างๆให้กับสังคม


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเมืองบ้านย่านถิ่น