รายการปกิณกะอินเดีย และรายการยิ้มแย้มแก้มใส ได้รับประกาศนียบัตร จากโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

- กิจกรรมของทางสถานี

รายการปกิณกะอินเดีย และรายการยิ้มแย้มแก้มใส ได้รับประกาศนียบัตร จากโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(20 ก.ค. 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมอบประกาศนียบัตรโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานสื่อน้ำดี มีคุณภาพ สู่สังคม พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานสื่อน้ำดี มีคุณภาพ สู่สังคม โดยประเภทรางวัลสื่อวิทยุ มีรายการของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบประกาศนียบัตร 2 รายการ คือ

ประเภทรายการปกิณกะ
รายการปกิณกะอินเดีย ผู้ดำเนินรายการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ โหราชัยกุล และณัฐ วัชรคิรินทร์
ออกทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30-10.55 น. รูปแบบรายการคือ ชวนมองอินเดียอันความหลากหลายด้วยเลนส์ใหม่ ครอบคลุมประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองการต่างประเทศ โดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทรายการสำหรับเด็กและเยาวชน
รายการยิ้มแย้มแก้มใส ดำเนินรายการโดย พรพรรณ ชัยนาม (ป้าพรรณ) สุริยันต์ สุดศรีวงศ์ (พี่แม้ว)ออกอากาศทุกวันวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.05-17.55น. เนื้อหา รายการสำหรับเด็กเล็ก ช่วงเวลาที่เด็กๆ จะได้สนุกไปกับเสียงเพลง นิทานสร้างจินตนาการ รวมถึงคำถามสนุกๆ ที่เด็กจะได้ฝึกสมองและขบคิดไปด้วยกัน
ช่วงที่ 1 ฟังดีๆ มีคำถาม
มีตัวอย่างคำถาม เช่น เปิดเสียงให้เด็กฟัง เช่น เสียงน้ำหยดติ๋งๆ แล้วให้เด็กโทรเข้ามาตอบว่าเสียงอะไร ทำไมจึงเกิดเสียงนี้ รู้สึกอย่างไร
ช่วงที่ 2 สนุกจังฟังนิทาน
เล่านิทานให้เด็กฟัง บางครั้งเด็กๆ ก็เล่านิทานให้ฟัง พอเล่านิทานจบ มีการคุย ถามเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร ชอบ/ไม่ชอบอะไร เพื่อให้เด็กคิดต่อ และสรุปกันว่าอะไรดี/ไม่ดีอย่างไร
ช่วงที่ 3 ครื้นเครงกับเพลงเด็ก
เลือกเพลงเด็กที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ เข้ากับเรื่องในนิทานที่เล่า สนุก เข้าใจง่าย เหมาะกับวัย และเด็กได้เรียนรู้

รางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่มี กระบวนการคัดเลือกของเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยึดหลักด้านคุณธรรมและจริยธรรม สอนให้เกิดการเรียนรู้ทักษะชีวิต ส่งเสริมให้มีการยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความหลากหลายในสังคม รวมถึงต้องส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นอกจากนั้น ต้องมีกระบวนการผลิตที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อ เข้าถึงประชาชนได้อย่างตรงกลุ่ม ซึ่งเราคาดหวังว่า หลักเกณฑ์เหล่านี้จะถูกนำไปประยุกต์สู่การเปิดพื้นที่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เพิ่มมากขึ้นในสังคม เพื่อสร้างสังคมเชิงบวกให้เกิดขึ้นในอนาคต
กระบวนการคัดสรรมี 3 รอบด้วยกัน รอบแรก กองทุนสื่อฯ ได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 24 แห่ง ในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และด้านการสื่อสาร ทำการคัดเลือกสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อบุคคล สื่อท้องถิ่น สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสื่อในโครงการผู้รับทุนของกองทุนสื่อฯ จํานวน 683 ผลงาน ทำการคัดเลือกเข้าโครงการ จำนวน 97 ผลงาน โดยได้รับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สำหรับรองชนะเลิศในแต่ละสาขา จำนวน 39 รางวัล จะได้รับโล่รางวัลจากประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และผู้ที่ชนะเลิศในแต่ละสาขา จำนวน 13 รางวัล
จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนับเป็นเกียรติสูงสุด


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)