สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสคล้ายวันก่อนตั้งสถานีปีที่ 57

- กิจกรรมของทางสถานี

สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสคล้ายวันก่อนตั้งสถานีปีที่ 57

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งสถานีปีที่ 57 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการสถานี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมผลิตรายการ และพนักงาน เข้าร่วมในงานครั้งนี้
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่สาระความรู้ ข่าวสาร และสาระบันเทิง ออกสู่สังคมมาอย่างยาวนาน ผ่านรายการวิทยุหลากหลายรายการ ในปัจจุบัน วิทยุจุฬาฯ ได้ขยายช่องทางในการเผยแพร่รายการวิทยุ และผลิตรายการภาพ ผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานิ นอกจากการส่งต่อข่าวสารและสาระแล้ว วิทยุจุฬาฯ ยังได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายโอกาส ทั้งกิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกิจกรรมที่จุฬาฯ จัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ในปี 2565 นี้ วิทยุจุฬาฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ถึงสองรางวัล จากรายการปกิณกะอินเดีย และรายการยิ้มแย้มแก้มใส โดยได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา
แม้ว่าวิทยุจุฬาฯ จะมีรายการวิทยุและรายการภาพที่หลากหลาย เผยแพร่สู่ประชาชนในหลายช่องทาง แต่วิทยุจุฬาฯ ก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนา และยังคงงเดินหน้าต่อไป เพื่อยืนหยัดในการเป็นสื่อบริการสาธารณะ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้นำทางปัญญาแก่สังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าร่วม และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่พึงมีต่อสังคม มุ่งสร้างสังคมความรู้ สร้างสรรค์ความคิด ส่งเสริมแงบันดาลใจ Synergy for a Smart Society

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้เกียรติมาร่วมงานและมอบกระเช้าอวยพร(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง