106 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กิจกรรมของทางสถานี

106 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุจุฬาฯ
พร้อมพนักงาน ร่วมพิธีตักบาตร ณ บริเวณหน้าหอประชุมจุฬาฯ วางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มีนาคม 2566

(Live) รายการ Innovative Wisdom