“เกาะติดเลือกตั้ง 66 ร่วมกำหนดทิศทางประเทศไทย”

- กิจกรรมของทางสถานี

“เกาะติดเลือกตั้ง 66 ร่วมกำหนดทิศทางประเทศไทย”

เกาะติดสถานการณ์ และติดตามทิศทางของการเมืองไทยในรายการพิเศษ “เกาะติดเลือกตั้ง 66 ร่วมกำหนดทิศทางประเทศไทย”

ดำเนินรายการโดย นันธวัฒน์ กิ่งนอก และทีมข่าวพิเศษสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการได้ทาง
Facebook : สถานีวิทยุจุฬาฯ CU Radio
YouTube : curadiochannel
Website : www.curadio.chula.ac.th
Radio : Chula Radio plus FM101.5 MHz

(Live) รายการ Innovative Wisdom