รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณสำเพ็ง การพาดสายสื่อสารอย่างหนาแน่น ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อประชาชน

- ข่าวต้นชั่วโมง


จากเหตุเพลิงไหม้ล่าสุด อาคารพาณิชย์ที่ตลาดสำเพ็ง มีต้นเหตุมาจากสายไฟเก่าส่วนหนึ่ง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ลงพื้นที่ ถ.สุขุมวิท ติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสารของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT และของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายเพื่อตรวจสภาพความเรียบร้อยสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน บริเวณ ถนนสุขุมวิท 36 ระยะทาง 3 กม.
นายชัยวุฒิ ระบุว่า การพาดสายสื่อสารอย่างหนาแน่น ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อประชาชนอยู่บ่อยครั้ง ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
ได้แก่ สำนักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยในปี 2565 นี้ ได้เริ่มดำเนินการในกลุ่มเร่งด่วนพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย TDRI)