กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ ประกาศ มอบเงินเยียวยาแบบจ่ายครั้งเดียวจบแก่ธุรกิจขนาดเล็ก มากกว่า 40,000 ร้าน

- ข่าวต้นชั่วโมง


สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการบังคับใช้มาตรการป้องกัน ที่ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนั้น เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (MTI) ตัดสินใจประกาศ มอบเงินเยียวยาแบบจ่ายครั้งเดียวจบแก่ธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อช่วยเหลือให้กลับมาตั้งตัวได้
ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของเอ็มทีไอระบุว่า มีร้านค้าที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล มากกว่า 40,000 ร้าน ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ค้าปลีก การท่องเที่ยว และ งานบริการ
ใช้งบประมาณทั้งหมด 132 ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือกว่า 3,368 ล้านบาท ผ่านการจ่ายเยียวยาให้ธุรกิจละไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 255,220 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า เจ้าของร้าน หรือหุ้นส่วน หรือพนักงานในร้านจะได้รับเงินต่อหัว 1,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ หรือราว 25,522 บาท


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) สารคดีคำพ่อสอน