คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ผ่อนปรนการกักตัวผู้โดยสารต่างชาติ กักตัวเพียง 7 วันจากเดิม 21 วัน

- ข่าวต้นชั่วโมง


คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน เผยแพร่กฎระเบียบใหม่เรื่องการกักตัวผู้โดยสารต่างชาติ ระบุว่า ประเทศจีนปรับลดระยะเวลาที่ผู้โดยสารต่างชาติเข้ารับการกักตัวในโรงแรมที่เป็นศูนย์กักกันของรัฐเหลือเพียง 7 วันจากเดิม 21 วัน จากนั้น ให้ผู้โดยสารกลับไปกักตัวต่อที่บ้านอีก 3 วัน นับเป็นการเปลี่ยนนโยบายสาธารณสุขครั้งใหญ่ของจีนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ยังผ่อนคลายกฎระเบียบการตรวจโรคระหว่างเข้ารับการกักตัวในศูนย์กักกันของรัฐ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้โดยสารจากต่างแดนจะเข้ารับการตรวจโรคแบบทราบผลเร็วโดยใช้ไม้ป้ายลำคอ(throat swab)เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส ยกเลิกระเบียบเดิมเรื่องการตรวจโรคอย่างละเอียดในห้องแล็บ

กฎระเบียบใหม่นี้ ซึ่งปรับปรุงใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ไม่ได้เอ่ยถึงข้อกำหนดเรื่องวัคซีนสำหรับผู้โดยสารต่างชาติ เพียงแต่แนะนำให้คนอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยงเช่น คนที่มีโรคประจำตัว ไปรับวัคซีนให้ครบโดสและวัคซีนเข็มกระตุ้น


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเปิดโลกสื่อสาร